content_b_b

ranonkel markeert

content_b_h1

ranonkel.org wil een bank zijn waar mensen en organisaties hun vraag om bedrijfsondersteuning kunnen stellen, en het antwoord gelegen is in inzichten, kennis, vaardigheden. Een bank met als uitgangspunt de mens in zijn werkzaamheid tussen geestelijke woorden en te verwerkelijken waarden. De bank helpt in het economisch leven jou en je bedrijf zich te transformeren naar Levensvatbaarheid. Je komt als mens dan vanzelf centraal te staan: De ondernemer voor de kleinere bedrijven, de bedrijfsleider en haar personeel voor de middelgrote bedrijven en de medewerker in de grote organisaties (onderwijs/zorg/overheid).

Tijdelijke overname van je bedrijf behoort tot de mogelijkheden om vervolgens weer te worden losgelaten omdat het weer op zichzelf kan staan, het bedrijf in haar wezenlijke zelfstandigheid met het personeel dat zich met haar heeft verbonden. En overname wil niet alleen zeggen dat het bedrijf ook daadwerkelijk doorgaat, bedrijfsbeëindiging hoort ook bij het leven van elk bedrijf. In de overname situatie zijn we ook Bank en bankier, dat is: Vredestichter.

Enkele producten:


Inhoud toevoegen

Waar zielen elkaar uit heel andere werelden lijken te herkennen, en aanwezig zijn van zelf gaat, mag onzekerheid, pijn, hoogmoed bestaan, en maakt dat alles potenties vrij.

Inhoud toevoegen


sidebar_back spreuk_back

ranonkel

brengt klaarheid

"voor een helder inzicht in wat zich afspeelt in het onderbewuste van jouw organisatie en de consequenties die dat heeft op de effectiviteit van het handelen"

Elisabeth Domburg